“ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ”

ಸುಮಾರು 2000 ಹಾಗು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಹಾಗು ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಎಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹುರುಪು ಉತ್ಸಾಹ . ಯುವಕರು,ಬಾಲಕರು ,ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕರೂ,ವೃದ್ದರೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕರು ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಯುತಿದ್ದ. ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ … Read More

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು

ಋಗ್ವೇದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಋಗ್ವೇದವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿ .ಪೂ 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೂ ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂ … Read More